จดหมายข่าว YFC

เดือน มิถุนายน

จดหมายจากผู้อำนวยการ

           

  • KFC ไม่เคยออกมาโวยวาย ไก่ทอดตลาดนัดที่ขายเกลื่อนเต็มประเทศ
  • Fuji ก็ไม่เคยออกมาออกมาไม่พอใจซูชิห้าบาทตลาดนัดเลย ที่ทำซูชิเลียนแบบ

แถมขายตัดราคาเหลือเพียง…5 บาท

  • Dunkin Donut ก็ไม่เคยออกมางอแง โดนัทตลาดนัดที่ขายชิ้นละ10 บาทสักที !!

 

ทั้งๆ ที่หลายธุรกิจ เอาแต่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น และตัดราคากัน

เพราะเขาโฟกัสแต่เป้าหมายตัวเอง โดยไม่เสียเวลาไปสนใจคู่แข่ง

เขาสนใจที่จะทำของตัวเองให้ดี และพัฒนาแต่ร้านของตัวเองให้ดีขึ้นไป…”

 

เป็นบทความสั้นๆ ที่เห็นอยู่ในโซเชียลเมื่อเร็วๆนี้ ที่ทำให้เห็นภาพของการแข่งขัน การเปรียบเทียบซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่พันธกิจ และภาพของการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นความจำเป็นในทุกๆ งาน  ในฐานะที่เราซึ่งเป็นผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เรายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพันธกิจที่เรารับผิดชอบดูแล ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ผ่านการงานอาชีพ หรือการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นของเรา ให้ดียิ่งขึ้นทุกๆวัน โดยไม่เพียงไม่แข่งขันเปรียบเทียบกัน แต่มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนากันและกัน

 

“ 3อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม 4อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย 5จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ”            ฟิลิปปี 2:3-5

 

YFC  เองก็เช่นกัน ที่ปรารถนาจะมีส่วนช่วยคริสตจักรท้องถิ่นในการทำพันธกิจการประกาศ และสร้างสาวกกับเยาวชนไทย จึงได้จัดให้มีโครงการ DEC (Disciple Equipping Center) เพื่อเสริมสร้างผู้นำที่มีภาระใจในการทำพันธกิจเยาวชน โดยมีเนื้อหาและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องถึง 8 ครั้ง เพื่อช่วยให้ผู้นำสามารถกลับไปทำพันธกิจเยาวชนได้อย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน

 

ขอฝากโครงการ DEC และการกลับไปประกาศกับเยาวชนแบบหน้าต่อหน้า อย่างเข้มแข็ง ตามสถาบันการศึกษาไว้ในคำอธิษฐานของท่านด้วย ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

         

ร่วมรับใช้พระคริสต์                                                                                                                           

พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ                                                                                                                      
(ผู้อำนวยการ Thailand YFC)                                                                                                                

 

การประกาศพระกิตติคุณ

0
ประกาศพระกิตติคุณ
0
รับเชื่อพระเยซู

พันธกิจอื่นๆ

พันธกิจของเราดำเนินได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย

Copyright © 2022 Thailand YFC Update!. All rights reserved.