จดหมายข่าว YFC

เดือน พฤศจิกายน

จดหมายจากผู้อำนวยการ

แม้โควิด 19 จะทำให้มีการปิดประเทศ ปิดกิจกรรมต่างๆ ปิดการติดต่อค้าขาย ปิดการเดินทาง ปิดแม้กระทั่งการนมัสการที่คริสตจักรต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายไปเป็นวงกว้างอยู่เป็นเวลานานหลายเดือน แต่ในที่สุดเวลาที่ทุกคนรอคอยก็กลับมา เมื่อสถานการณ์คลี่คลายขึ้นบ้าง ผู้คนพยายามกลับมาใช้ชีวิต ดำเนินธุรกิจ และดำเนินพันธกิจกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่เดินผ่านความยากลำบาก อาจทำให้พี่น้องหลายคน กิจการหลายกิจการ รวมถึงพันธกิจอีกหลายแห่ง ได้รับความเสียหายไปพอสมควร บางคนอาจรู้สึกท้อแท้ และรู้สึกว่าถึงจะเปิดประเทศกลับมาแล้ว แต่ก็ยากเหลือเกินที่จะก้าวต่อไป อุปสรรคก็ใช่ว่าจะหมดไป โรคโควิตก็ยังอยู่ จะทำอะไรก็ยังน่ากลัว ยังต้องระมัดระวังมากๆ เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น เงินทุนก็ร่อยหรอ การระบาดจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

สถานการณ์นี้คงไม่แตกต่างจากครั้งหนึ่งที่อิสราเอลกลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลน และมีการบูรณะพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม คนยิวที่ตกเป็นเชลย เหลือรอดชีวิตอยู่ ก็คงมีความรู้สึกแบบเดียวกับเรา แม้จะยังมีชีวิตรอด ก็รอดอยู่อย่างขาดแคลน อย่างลำบาก แม้กระทั่งกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม ในเวลานั้นก็ถูกทำลาย บรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟเผา (นหม.1:3)

แต่ด้วยความวางใจในพระเจ้า ความร่วมแรงร่วมใจ ในที่สุดพวกเขาก็รวมพลังกันต่อสู้ จนสามารถสร้างกำแพงเมือง และซ่อมแซมเมืองกลับมาได้

“แล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดี ทั้งพระดำรัสซึ่งพระราชาตรัสกับข้าพเจ้า และพวกเขาพูดว่า “ให้เราลุกขึ้นสร้างเถิด” เขาก็ลงมือทำการดีนั้นอย่างขันแข็ง” เนหะมีย์ 2:18

ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะยังเต็มไปด้วยความหวังใจในพระเจ้า และวางใจในความช่วยเหลือของพระองค์ เพื่อเราหนุนใจ และช่วยเหลือกันและกันในการ “ลุกขึ้นสร้าง” ทุกอย่างขึ้นใหม่ร่วมกันอีกครั้งครับ

วายเอฟซีเอง ก็ยังดำเนินพันธกิจอย่างต่อเนื่อง การทำพันธกิจทางออนไลน์ อาจมีข้อจำกัดบางอย่าง แต่ก็มีสิ่งใหม่ๆให้เราค้นคว้า และพัฒนาเพื่อรับใช้พระเจ้าในพันธกิจการประกาศ และสร้างสาวกกับเยาวชนให้ดีที่สุด ขอฝากพันธกิจไว้ในคำอธิษฐานของท่านด้วยครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ร่วมรับใช้พระคริสต์

พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ
(ผู้อำนวยการ Thailand YFC)

 

การประกาศพระกิตติคุณ

0
ประกาศพระกิตติคุณ
0
รับเชื่อพระเยซู

พันธกิจอื่นๆ

พันธกิจของเราดำเนินได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย

Copyright © 2021 Thailand YFC Update!. All rights reserved.