จดหมายข่าว YFC

เดือน สิงหาคม

จดหมายจากผู้อำนวยการ

 • อย่าแชร์!  กินวิตามินซีพร้อมกุ้ง ทำให้ได้รับสารหนู จะตายเฉียบพลัน

  ข่าวปลอมอย่าแชร์! ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้า มีความเสี่ยงเป็นโรคฝีดาษลิง

  อย่าแชร์! “สมุนไพรขันทองพยาบาท” ใช้รักษาโรคมะเร็ง

   

    แม้ทุกวันนี้จะมีคำเตือนถึงข่าวปลอมหรือที่เรียกกันว่าเฟคนิวส์ ส่งออกมาอย่างแพร่หลาย ตามสื่อต่างๆ รวมถึงคำเตือนเรื่องการหลอกลวงจากคอลเซ็นเตอร์ที่พยายามหาวิธีต่างๆที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อที่จะล่อลวงให้ได้ผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้เท่าทันด้วยข้อความ หรือรูปภาพที่ดูคล้ายความจริง และทำให้ผู้คนหลงเชื่อมากมาย แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะกดไลค์กดแชร์ข้อความที่ดูน่าสนใจน่าเชื่อถือเหล่านี้ หรือโอนเงินตามข้อเรียกร้องไปอย่างไม่ลังเล

   

    คงไม่ต่างจากหนทางที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ซึ่งอาจมีการนำเสนอหลายแนวทางที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เรารู้ว่า ทางรอดทางเดียวที่เป็นความจริงที่แท้ก็คือความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ ถ้ามีคนมากมายที่พร้อมจะแชร์ข่าวข้อมูลบางอย่างที่เขาเองก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ก็ขอให้เราเองมั่นใจ และมุ่งมั่นที่จะแชร์ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความจริงของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับคนรอบตัวเรา ในการประกาศข่าวประเสริฐ

   

  “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” กิจการ 4:12

  “ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง… เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด” โรม 10:12-13

   

    ในเดือนนี้จะมีการอบรมโครงการสร้างสาวก (DEC) ที่อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ และยังมีการอบรมนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง ขอท่านร่วมอธิษฐานเผื่อที่จะมีผู้รับใช้พระเจ้าในการประกาศและสร้างสาวกกับเยาวชนมากขึ้นจากการอบรมนี้ และขออธิษฐานเผื่อการหาทุนสำหรับโครงการนี้ ขอพระเจ้าคุ้มครองท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยทุกๆวัน ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ร่วมรับใช้พระคริสต์                                                                                                                           

พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ                                                                                                                      
(ผู้อำนวยการ Thailand YFC)                                                                                                                

 

การประกาศพระกิตติคุณ

0
ประกาศพระกิตติคุณ
0
รับเชื่อพระเยซู

พันธกิจอื่นๆ

พันธกิจของเราดำเนินได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย

Copyright © 2022 Thailand YFC Update!. All rights reserved.